Dijital İkiz

“Dijital ikiz” adı verilen yeni yaklaşım ile üretime ait toplanabilecek veri bir veri bankasına kaydolur. Toplanan tüm veriler internet veya intranet üzerinden sunuculara aktarıldıktan sonra yöneticilere arayüzler ile sunulur. Bu veri anlık izlenebilecek, anlamlı tablolara ve ihtiyaca göre işlenerek üretimin durumunu belirtecek raporlara dönüştürülerek üretimin verimi, maliyeti, ölçeklendirilebilirliği, üretim tahmini ve stok yönetimi çok yüksek kesinlik ile sağlanabilir. Anlık uyarılar ve dönemlik raporlar oluşturulur.

Çoğunlukla üretimde izlenen unsurlar;

• Makina Çalışma Durumu

• Üretim Hızı

• Üretim Adedi

• Vardiya Çalışma Süresi

• Vardiya Duruş Süresi

• Duruş Sebepleri

• Ürün Kalitesi

• Üretim Performansı

• Operatör Performansı

men